Novinky

Nová GIOIA

7. august, 2021

Chlapci zo skupiny si povedali, že keď už sú v novom zložení, aj repertoár bude sviežejší a osviežia aj názov skupiny. Takže už nebude La Gioia, ale iba Gioia. V podstate zostáva všetko zachované, iba gramatická stránka názvu sa minimálne zmení, ale význam slova Gioia zostáva zachovaný, v preklade z talianskeho jazyka znamená radosť. Zmena názvu skupiny symbolizuje jednak zmenu v zložení skupiny, ako aj osvieženie a nový prílev hudobných nápadov.