Koncert v Dubnici nad Váhom

Koncert v Dubnici nad Váhom na nádvorí kaštieľa